Per passar-t'ho "pipa" amb les taules


Aquest joc està molt bé i de passada repasses les taules