el cicle de l'aigua (vídeos, jocs, ...)


Videos sobre el cicle de l’aigua:

http://www.youtube.com/watch?v=Tt-yJsvxJTUhttp://www.youtube.com/watch?v=Tt-yJsvxJTU

Video sense so i molt rapid:
http://www.youtube.com/watch?v=9U-5e2ssOWghttp://www.youtube.com/watch?v=9U-5e2ssOWg

video sobre el cicle de l’aigua, els estats de l’aigua, ....
http://martix19.glogster.com/el-cicle-de-laigua/http://martix19.glogster.com/el-cicle-de-laigua/

video sobre el cicle de l’aigua amb imatges reals no amb dibuixos
http://www.youtube.com/watch?v=FAk6NZBoAW8http://www.youtube.com/watch?v=FAk6NZBoAW8

video sobre el cicle de l’aigua en castellà
http://www.aldeaeducativa.com/Media/ciclo.swfhttp://www.aldeaeducativa.com/Media/ciclo.swf

joc interactiu sobre el cicle de l’aigua
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/index.htm#http://www.aldeaeducativa.com/Media/ciclo.swf

lloc web amb jocs, videos, ... sobre l’aigua (en castellà)

CANVIS D'ESTAT:

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/cambios.htmhttp://www.aguasdesevilla.com/infantil/infan/index.html

CICLE DEL AIGUA

 http://educalia.educared.net/externs/aigua/s/ma_cicloagua.html http://educalia.educared.net/externs/aigua/s/ma_cicloagua.html